Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

siostramodliszki
Reposted fromAJK AJK viailovemovies ilovemovies
siostramodliszki
5440 209c

February 19 2017

siostramodliszki
1916 7667 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viailovemovies ilovemovies
siostramodliszki
         
Sober vs. drunk Sherlock
Reposted fromfandoms fandoms viasherlock sherlock
siostramodliszki
5890 0415 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viailovemovies ilovemovies
siostramodliszki
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viasbguys sbguys
siostramodliszki
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
siostramodliszki
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasherlock sherlock
2676 360f 500
siostramodliszki
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viasbguys sbguys

July 09 2015

siostramodliszki
siostramodliszki
5911 7935 500
Reposted fromfoina foina viaohhwell ohhwell

July 07 2015

siostramodliszki
Reposted frommayamar mayamar viaohhwell ohhwell
siostramodliszki
6137 9f09
Reposted fromneddy neddy viaohhwell ohhwell
siostramodliszki
siostramodliszki
5919 e8d2
Et tu, soup.io, contra me?
Reposted fromaugustus augustus viairmelin irmelin
siostramodliszki
3518 aab7
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin

July 06 2015

siostramodliszki


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
siostramodliszki
siostramodliszki
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl