Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

siostramodliszki

April 17 2017

siostramodliszki
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Sponsored post
feedback2020-admin
siostramodliszki
7194 b80e
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
siostramodliszki
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka

March 17 2017

siostramodliszki
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viarzzkropka rzzkropka
siostramodliszki
1925 bcc7
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaPicki91 Picki91
siostramodliszki
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viaSenyia Senyia
siostramodliszki

Reposted fromhairinmy hairinmy viasbguys sbguys
siostramodliszki
siostramodliszki
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
siostramodliszki
9657 0001 500
Reposted fromsaku saku viaSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup

March 16 2017

siostramodliszki
3774 a889
Reposted fromAng3ll Ang3ll viailovemovies ilovemovies
siostramodliszki


with fafa and grandfa (x)
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
3990 26d6 500

april-liu:

old kubo piece i did for Gallery Nucleus

siostramodliszki
siostramodliszki
6815 760c
Reposted frommeeeow meeeow viavampire-diaries vampire-diaries
siostramodliszki
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
siostramodliszki
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viasbguys sbguys
siostramodliszki
lajf
Reposted fromjulios julios viasbguys sbguys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...